Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Информация за нас

 1. Наименование "ОРАНЙЕ" ЕООД
 2. ЕИК: 201608609
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Монтана, 3400 , ж.к. Пъстрина, бл. 5, ап. 40
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Слатина, бул. Шипченски проход № 63, ет. 2
 5. E-mail: yulisgym@gmail.com
 6. Телефон: 0887 207725

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. E-mail: dpo@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
ОРАНЙЕ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

ОРАНЙЕ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с изготвянето на тренировъчни програми и хранителни режими и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на ОРАНЙЕ ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ОРАНЙЕ ЕООД;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

ОРАНЙЕ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;

ОРАНЙЕ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ОРАНЙЕ ЕООД

ОРАНЙЕ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистрация на потребител в уебсайта www.izpovedalnyata.com и изпълнение на договор за предоставяне на услуги по изготвяне на тренировъчни програми и хранителни режим;
 • Изпращане на информационни съобщения в самата платформа www.izpovedalnyata.com – целта на тази дейност е администриране на процеса по комуникация с клиентите и се отнася до въпроси и отговори относно предоставените услуги /изготвяне на тренировъчни програми и хранителни режим/;
ОРАНЙЕ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща,)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ОРАНЙЕ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, т. а и б GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставени с вашето изрично съгласие – за да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни: телесно тегло, височина, години, обиколки на части от тялото, консумирани храни и напитки, информация за травми и заболявания, предпочитания при избор на храни и напитки, прием на хранителни добавки и др.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт и обратна връзка в процеса на следене на тренировъчната програма и/или хранитения режим
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ОРАНЙЕ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, т. а и б GDPR.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Единствено в случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура с реквизити , отговарящи на счетоводното и данъчно законодателство
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ОРАНЙЕ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, т. а и б GDPR.

ОРАНЙЕ ЕООД не събира и не обработва чувствителни лични по смисъла на чл. 9 от Общия регламент за защита на личните данни.

Личните данни се събират от ОРАНЙЕ ЕООД само и единствено от лицата, за които се отнасят, с тяхното изрично съгласие.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 • ОРАНЙЕ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок до 14 дни след прекратяване ползването на услугата. След изтичането на този срок, ОРАНЙЕ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • ОРАНЙЕ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни, както и не извършваме трансфер на вашите данни към трети държави.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ОРАНЙЕ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ОРАНЙЕ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
ОРАНЙЕ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ОРАНЙЕ ЕООД.

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от ОРАНЙЕ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ОРАНЙЕ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до ОРАНЙЕ ЕООД.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ОРАНЙЕ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ОРАНЙЕ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ОРАНЙЕ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ОРАНЙЕ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ОРАНЙЕ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ОРАНЙЕ ЕООД.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако ОРАНЙЕ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. E-mail: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Този уебсайт не използва бисквитки с изключение на т.нар. сесийни/временни бисквитки. Това са бисквитки, които се запазват във временната памет на Вашето устройство и се изтриват след като затворите браузера си. Уебсайтът може да премахне сесийна/временна бисквитка от Вашия браузер, ако излезете от профила си или останете прекалено дълго време неактивни в него. Сесийните/временните бисквитки не събират информация от устройството на потребителя.

В уебсайта може да има връзки към трети сайтове, които също да създават свои бисквитки.

Мерки за сигурност

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашия сайт е приоритет за нас. Сигурността на всеки тип информация е приоритет за нас и не можем да си позволим компромиси. За да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни работим само със сигурен и доказал се във времето доставчик на хостинг услуги и имаме инсталиран ssl сертификат.

ОРАНЙЕ ЕООД си запазва правото да извършва промени в Политиката за защита на личните данни, които своевременно са отразени на настоящата страница. За неуредените въпроси в условията за ползване се прилага действащото българско законодателство.