Общи условия

Уебсайтът www.izpovedalnyata.com и неговото съдържание е собственост на ОРАНЙЕ ЕООД,
седалище и адрес на управление: гр. Монтана, 3400 , ж.к. Пъстрина, бл. 5, ап. 40,
адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Слатина, бул. Шипченски проход № 63, ет. 2,
е-mail: yulisgym@gmail.com,
телефон: 0887 207725.

Регистрация и ползване

Ползването на услугите, предоставяни на настоящия уебсайт се осъществява само след регистрация с потребителско име и парола на потребителя.
Отношенията между потребителя и "Оранйе" ЕООД се уреждат от настоящите общи условия, достъпни при първоначална регистрация на уебсайта.

Лични данни и друга информация

С регистрация на уебсайта и приемането на настоящите общи условия Вие се съгласявате да предоставите лични данни и друга информация за целите на изготвяне на индивидуални хранителни и тренировъчни режими, както и за получаване на други услуги, предоставяни от ОРАНЙЕ ЕООД. Информация за лични и други данни може да включва имена, имейл, възраст, снимки, мерки, информация за хобита, начин на хранене, ежедневни дейности и други.
Предоставените лични данни, както и всяка друга информация ще бъде използвана само за посочените в настоящите условия цели и няма да бъде споделяна с трети лица освен с Вашето изрично съгласие. Неприкосновенността на информацията се гарантира от "Оранйе" ЕООД съгласно нормите на Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни.

Гаранции за резултати

Услугите, които ОРАНЙЕ ЕООД предоставя на настоящия уебсайт, са строго индивидуални и имат за цел да дадат насоки на потребителя, свързани с предварително уточнените цели и желания. Услугите се уточняват предварително между Потребителя и ОРАНЙЕ ЕООД и могат да включват изготвяне на индивидуални хранителни и тренировъчни режими и програми, ежедневен преглед на тренировки и хранене, информация за хранене и рецепти, преглед на мерки и постигнати резултати, лични съвети и консултации по поставени от Потребителя въпроси, свързани с хранене, тренировки и други. Нашата роля е да Ви подкрепяме и подпомагаме, но постигането на поставените цели зависи от личната мотивация, усилия, постоянство, отношение на потребителя, както и от редица други фактори като здравословно състояние, коректност на предоставената информация и др. Резултатите може да варират от промени в тези фактори. Съответно ние не гарантираме, че използването на услугите и информацията на уебсайта ще доведат до конкретни резултати и не можем да се ангажираме със срокове за постигането на поставените лични цели.
Предоставените услуги, съвети и задачите не предоставят медицински съвети, не заместват диагнози или лечение на заболявания и ние не носим отговорност за евентуални последици или вреди от действия или бездействия, възникнали в следствия прилагането им (в това число, но не само - контузии, травми, влошаване на здравословното състояние, инциденти и други проблеми). Консултирайте се със специалист - лекар преди да промените диетата или тренировъчния си план или да пристъпите към прилагане на съветите, представени на настоящия уебсайт, особено при съмнения или доказани здравословни проблеми.

Заплащане на избраните услуги

Плащанията на избраните услуги се извършват в брой или по банков път в посочената от ОРАНЙЕ ЕООД сметка.
Съгласно Чл. 57. т.1 от Закона за Защита на Потребителите "Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца".

Авторско право

Всички материали по уебсайта са защитени с авторски права. Съдържанието на уебсайта, включително всички текстове, снимки, графично оформление, графични изображения и други материали са авторски или са взаимствани от източници, които не са обект на авторски и други права. В случаите, когато е използвана информация, защитена от авторски права, е получено изричното съгласие на автора и източника и името на автора са посочени съответно. В противен случай източникът и името на автора са посочени съответно. Разпространението на личните хранителни режими и тренировъчни програми на трети лица не се разрешава освен след изричното съгласие на автора. Уебсайтът не се асоциира с трети страни, които копират или използват неправомерно съдържанието на уебсайта.

Срокове за изпълнение и комуникация

Тренировъчните програми и хранителните режими се изготвят в срок до 10 дни след получаване на плащането и събирането на всичката нужна информация за тяхната направа.
Отбелязаните от бутона за проверка дни се проверяват в срок до 24 часа за работните дни и 48 – за почивните.
На зададените конкретни въпроси по тренировъчната програма и/или хранителния режим се отговаря в срок до 24 часа за работните дни и 48 – за почивните.

Относно промени в общите условия

ОРАНЙЕ ЕООД си запазва правото да извършва промени в Общите условия, които своевременно са отразени на настоящата страница. За неуредените въпроси в условията за ползване се прилага действащото българско законодателство.